Τετράδια και μολύβια για μικρούς μαθητές

ΣΟ1

Στις φτωχές κοινότητες, το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού και τα ετήσια δίδακτρα, είναι ιδιαίτερα υψηλά για να ανταπεξέλθουν οι οικογένειες. Κατά συνέπεια, η αποχή από το σχολείο είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Η εκπαίδευση είναι η σωστή πορεία που μπορεί να ακολουθήσει ένα παιδί, ώστε να καταφέρει ξεφύγει από το φαύλο κύκλο της φτώχιας και να γίνει αυτάρκης πολίτης. Η προσφορά σας θα εξασφαλίσει σε 60 μαθητές τα απαραίτητα τετράδια και μολύβια, για να «σχεδιάσουν» ένα διαφορετικό μέλλον στη ζωή τους.Ένα ξεχωριστό δώρο που αλλάζει το μέλλον των παιδιών. Τα τετράδια και τα μολύβια βοηθούν τα παιδιά στο σχολείο και στο μέλλον τους.
Στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα παιδιά χρειάζεται να ξεπεράσουν πολλά εμπόδια για να έχουν εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι η μοναδική σωστή πορεία που μπορεί να ακολουθήσει ένα παιδί, ώστε να καταφέρει ξεφύγει από το φαύλο κύκλο της φτώχιας και να γίνει αυτάρκης πολίτης. Τα μόνα του όπλα: ένα τετράδιο και ένα μολύβι. Το κόστος όμως αυτών μπορεί να είναι αρκετά υψηλό, όταν ζεις στη φτώχεια.

Το δώρο σας θα εξασφαλίσει 30 τετράδια και μολύβια σε μαθητές ώστε να αλλάξουν το μέλλον τους.
Η Δράση της UNICEF
Ενημερωθείτε πως αξιοποιεί η UNICEF αυτό το Εμπνευσμένο Δώρο!
Στις αγροτικές περιοχές του Καμερούν, οι παραδοσιακές αντιλήψεις αλλά και η φτώχεια, δεν αφήνουν τα κορίτσια να πάνε σχολείο. Πολλές οικογένειες βλέπουν μόνο στα αγόρια το μέλλον της οικογένειας και τη θέση των κοριτσιών στο σπίτι. Ένα πρωτοπόρο Εθνικό Δίκτυο από συλλόγους μητέρων, με την υποστήριξη της UNICEF, κινητοποιείται σε εθνικό επίπεδο, για να αλλάξει αυτές τις αντιλήψεις.
Το Εθνικό Δίκτυο Συλλόγων Μητέρων για την Εκπαίδευση των Κοριτσιών, ξεκίνησε από μια εμπνευσμένη ομάδα γυναικών, αλλά πλέον μετράει 250 συλλόγους σε όλη τη χώρα. Αυτές οι μητέρες επισκέπτονται τα χωριά όλης της χώρας, για να ενημερώσουν και να πείσουν τους γονείς να στείλουν τις κόρες τους σχολείο και βοηθούν τα κορίτσια με ότι χρειάζονται.
Με τη βοήθεια της UNICEF οι μητέρες αυτές ξεπερνούν όποια εμπόδια μπορεί να σταματούν τα κορίτσια από το σχολείο. Παρέχουν στα παιδιά τα μολύβια και τα τετράδια που χρειάζονται για το σχολείο, και βοηθούν τους γονείς με τα σχολικά δίδακτρα.

Ποσότητα:

Αξία Δώρου: 12.00 €